بنر انتخاباتی گیلان رشت

 دفتر:01332126007 

 همراه:09119361197 

در عرصه تبلیغات انتخاباتی بنر ها و تبلیغات محیطی حرف اول را میزند . با نگاهی به ستاد های انتخاباتی نامزد ها به راحتی کاربرد مهم بنر را می توان دریافت . البته استفاده های متنوعی در این زمینه انجام میگیرد. گاهی ممکن است یک بنر در ابعاد بزرگ از عکس کاندیدای مورد نظر باشد. گاهی برنامه ها و شعار هایی که باید در معرض دید عمومی قرار گیرد.

بنر انتخاباتی گیلان رشت

چاپ بنر انتخاباتی گیلان رشت

همچنین از بنر برای فضا سازی در ستاد ها نیز استفاده میکنند. مکان هایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی به عنوان ستاد های انتخاباتی به کار گرفته می شود نیاز به فراهم کردن فضای داخلی مربوط به انتخابات دارد. در اینجا نیز بنر با توانایی چاپ شدن در ابعاد بزرگ مسئولیت پوشش دادن و مرتب کردن فضا را بر عهده خواهد گرفت. اگر در انتخابات پیش رو برنامه ای برای فعالیت در تبلیغات کاندیدای مورد نظر خود دارید یا اینکه می خواهید در رشت و گیلان نامزد انتخابات شوید قطعا به چاپ بنر ویژه تبلیغات انتخابات نیاز پیدا خواهید کرد . مجتمع چاپ و تبلیغات گیلان در خدمت شماست.

بنر انتخاباتی گیلان رشت

اگر شما از کاندیدای انتخابات هستید کافی است تا با شماره های زیر تماس بگیرید تا از ایده های مشاوران ما در امر طراحی و چاپ بهره مند شوید

  آدرس دفتر:رشت - چهارراه گلسار  

مجتمع چاپ و تبلیغات گیلان ، مشاوره،طراحی و چاپ بنرهای انتخاباتی