تئوری رنگ ها (cmyk یا RGB)

تئوری رنگ ها (cmyk یا RGB)
وقتی از هماهنگی و هارمونی رنگ ها سخن به میان می آید. معمولا درباره اثر و عملکرد متقابل بین دو یا چند رنگ فکر می کنیم. آزمایشهای مختلف درباره تطابق ذهنی رنگ ها نتایج ونظرات متفاوتی دارند ...

تئوری رنگ ها و اصول همنشینی رنگ ها
رنگ نور است و نور رنگ . همه ما حداقل یک بار رنگین کان را دیده ایم. قطره های ریز باران زمانی که نور آفتاب را از خود عبود می دهند، مانند هزاران منشور شیشه ای کوچک باعث شکست نور و پدید آمدن رنگین کمان می گردند
همانطور که می دانید قطره های ریز باران وقتی نور خورشید را از خود عبور می‌دهند مثل میلیونها منشور شیشه‌ای عمل می‌کنند و در مجموع،آن نور الوان-شش رنگ- را به وجود می آورند که اسمش رنگین کمان است.
حدود دو قرن پیش نیوتن فیزیکدان اروپایی پدیده شکست نور رنگین کمان را در اطاق خانه خود باز سازی نمود. او تمام منافذ نور را پوشاند تا اتاق کاملا تاریک شود. تنها یک روزنه بسیار کوچک نور از بیرون به داخل اتاق وارد می شد. او با قرار دادن یک منشور در برابر باریکه نور موفق شد نور سفید را به رنگ های طیف شش گانه تجزیه نماید.
واقعیت رنگ و اثرات آن در صورت وجود ترکیبات موزون و هماهنگ، قابل رؤیت است، در دیگر موارد حالت های متفاوت و جدیدی به وجود می‌آورند که در این مقاله سعی می‌شود با مثال های گوناگون حالات مختلف آن را بشناسیم. به طور مثال یک مربع سفید در زمینه سیاه بزرگتر از یک مربع سیاه به همان اندازه در زمینه سفید رنگ دیده می شود. در نتیجه رنگ سفید از مرزی که برای آن تعیین شده پافراتر می نهد و بیرون می‌زند، این درحالی است که رنگ سیاه جمع می‌شود و در خود فرو می رود. یک مربع خاکستری روشن در زمینه‌ای سفید ، تیره به نظر می‌رسد و همان خاکستری روشن در زمینه سیاه روشن به نظر می‌آید.
یک مربع زرد رنگ در زمینه سفید، تیره تر از همان مربع زردی است که در زمینه سیاه قرارگرفته باشد . زرد در زمینه سفید دارای اثری ملایم و نمودی گرم است، در حالی که در زمینهٔ سیاه، مربع زرد درخشندگی فوق العاده پیدا می‌کند و نمودش سرد است و به طرف بیرون حرکت می‌کند.
رنگ یک مربع قرمز در زمینهٔ سفید رو به تیرگی می‌رود و درخشش آن کاهش می‌یابد، اما همان رنگ قرمز در زمینهٔ سیاه رنگ به گرمی متمایل می شود و درخشندگی  بیشتری به خود می‌گیرد. مربع آبی در زمینه سفید دارای تیرگی و عمق است و زمینهٔ سفید نیز،از زمینه سفید مربع زرد،روشن تر است. هیچ یک از این تفاوت ها در فیزیک رنگ ها اتفاق نمی افتد اما چشم انسان تاثیرات متفاوتی درک می نماید.

هماهنگی رنگ ها
وقتی از هماهنگی و هارمونی رنگ ها سخن به میان می آید. معمولا درباره اثر و عملکرد متقابل بین دو یا چند رنگ فکر می کنیم. آزمایشهای مختلف درباره تطابق ذهنی رنگ ها نتایج ونظرات متفاوتی دارند. در نظر عامه مردم رنگ های هماهنگ (هارمونیک) رنگ هایی هستند که یا از یک خانواده باشند یا با وجود تفاوت جلوه واحدی را بنمایند و یا رنگ هایی که بدون حالت تضاد و کنتراست در کنار هم قرار گیرند. در کل مسئله هماهنگی و هارمونی رنگ ها یا اموری مانند جذاب بودن یا نبودن در ارتباط با احساس انسانی است که معنی می یابد.
می توان گفت همه این ها در واقع بر اساس ارزیابی های شخصی است و بر ارزش های دقیق علمی تکیه ندارد اما به گونه ای است که به مرور زمان عمومیت یافته و می توان بر آن تکیه کرد. هارمونی به معنای تعادل و توازن بین قدرت رنگ هاست.

در پایان نتیجه می گیریم که رنگ تاثیر بسیار زیادی در زندگی ،شخصیت و روحیه افراد دارد و توجه به رنگ هایی که افراد استفاده می‌کنند ما را به روحیه آنها راهنمایی می‌کند. در کل انسان به رنگ ها علاقه نشان می‌دهد و در محیط بی رنگ عکس العمل جالبی را نشان نمی‌دهد و به طور کلی رنگ ها در تمام احوال و زمان ها توجه انسان را جلب نموده و می نماید. انسان می کوشد تا اسرار و رموز آن را بشناسد و در زندگی خود بکار ببرد .